„Mechanizmy fizjologiczne procesu rozrodu szeliniaka sosnowca, Hylobius abietis (L.) — gatunku szkodliwego w uprawach leśnych”

„Mechanizmy fizjologiczne procesu rozrodu szeliniaka sosnowca, Hylobius abietis (L.) — gatunku szkodliwego w uprawach leśnych”
Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Badania własne NN309066739)
Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Rosiński
Okres realizacji: 2010-2012