„Analiza poziomu ekspresji MSR1 i CD36 oraz gęstości receptorów typu scavenger na monocytach pacjentów z chorobą niedokrwienną serca”Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Grant promotorski NN402524239)Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz RosińskiOkres realizacji: 2010-2012