„Analiza poziomu ekspresji MSR1 i CD36 oraz gęstości receptorów typu scavenger na monocytach pacjentów z chorobą niedokrwienną serca”

„Analiza poziomu ekspresji MSR1 i CD36 oraz gęstości receptorów typu scavenger na monocytach pacjentów z chorobą niedokrwienną serca”
Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Grant promotorski NN402524239)
Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Rosiński
Okres realizacji: 2010-2012