„Czynniki wpływające na efektywne przenoszenie i rozprzestrzenianie się fitoplazm w środowisku na przykładzie organizmu 'Ca. Phytoplasma asteris'”

„Czynniki wpływające na efektywne przenoszenie i rozprzestrzenianie się fitoplazm w środowisku na przykładzie organizmu 'Ca. Phytoplasma asteris'”
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (SONATINA 2021/40/C/NZ8/00151)
Kierownik: dr Agnieszka Zwolińska
Okres realizacji: 2021-2024