„Wpływ wewnątrzbłonowej proteazy S2P2 na funkcjonowanie i rozwój Arabidopsis thaliana”

„Wpływ wewnątrzbłonowej proteazy S2P2 na funkcjonowanie i rozwój Arabidopsis thaliana”
Projekt finansowany przez Wydział Biologii UAM (MiniGrant POWER)
Kierownik: mgr Maria Ciesielska
Okres realizacji: 2021-2022