„Sulfhydratacja proteomu kiełkujących nasion rzepaku pod wpływem egzogennego siarkowodoru”

„Sulfhydratacja proteomu kiełkujących nasion rzepaku pod wpływem egzogennego siarkowodoru”
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (MINIATURA 2020/04/X/NZ1/00612)
Kierownik: dr Łukasz Wojtyla
Okres realizacji: 2020-2022