„Analiza porównawcza proteomów chloroplastowych mutantów S2P2 vs szczep dziki”

„Analiza porównawcza proteomów chloroplastowych mutantów S2P2 vs szczep dziki”
Projekt finansowany przez Dziekana Wydziału Biologii UAM (GDWB/09/2020)
Kierownik: mgr Maria Ciesielska
Okres realizacji: 2020-2021