„Regulacja farmakologiczna i hormonalna aktywności kurczliwej i bioelektrycznej miokardium chrząszczy Tenebrio molitor L. i Zophobas atratus Fab.”

„Regulacja farmakologiczna i hormonalna aktywności kurczliwej i bioelektrycznej miokardium chrząszczy Tenebrio molitor L. i Zophobas atratus Fab.”
Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Badania własne NN303810640)
Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Rosiński
Okres realizacji: 2011-2013