„Zmiany fizjologiczne i molekularne związane ze starzeniem się serca chrząszcza Tenebrio molitor”

„Zmiany fizjologiczne i molekularne związane ze starzeniem się serca chrząszcza Tenebrio molitor”
Projekt finansowany przez Miniterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Badania własne NN303805640)
Kierownik: dr Joanna Pacholska-Bogalska
Okres realizacji: 2011-2014