„Charakterystyka cytofizjologiczna i molekularna neuropeptydów izolowanych z układu neuro-endokrynowego chrząszczy Zophobas atratus i Tenebrio molitor — kontynuacja projektu”

„Charakterystyka cytofizjologiczna i molekularna neuropeptydów izolowanych z układu neuro-endokrynowego chrząszczy Zophobas atratus i Tenebrio molitor — kontynuacja projektu”
Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (IUVENTUS PLUS IP2011033571)
Kierownik: dr inż. Paweł Marciniak
Okres realizacji: 2012-2013