„Identyfikacja cholinergicznych receptorów muskarynowych klasy M1, M2 i M3 w układzie nerwowym oraz sercu chrząszcza Tenebrio molitor L.”

„Identyfikacja cholinergicznych receptorów muskarynowych klasy M1, M2 i M3 w układzie nerwowym oraz sercu chrząszcza Tenebrio molitor L.”
Projekt finansowany przez Dziekana Wydziału Biologii UAM (GDWB-04/2013)
Kierownik: dr Szymon Chowański
Okres realizacji: 2013-2014