„Funkcje fizjologiczne krótkich neuropeptydów F u chrząszczy”

„Funkcje fizjologiczne krótkich neuropeptydów F u chrząszczy”
Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (IuventusPlus IP2014028173)
Kierownik: dr inż. Paweł Marciniak
Okres realizacji: 2014-2017