„Identyfikacja neuropeptydów chrząszczy wykazujących homologię do peptydów kręgowców”

„Identyfikacja neuropeptydów chrząszczy wykazujących homologię do peptydów kręgowców”
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (SONATA 2013/09/D/NZ3/00002)
Kierownik: dr inż. Paweł Marciniak
Okres realizacji: 2014-2017