„Wpływ antagonistów (skopolaminy i 3-chinuklidynobenzylanu) oraz agonistów (karbacholu) cholinergicznych receptorów muskarynowych na procesy metaboliczne, rozrodcze i rozwojowe u chrząszcza Tenebrio molitor L.”Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (PRELUDIUM 2013/09/N/NZ9/01621)Kierownik: dr Szymon ChowańskiOkres realizacji: 2014-2017