„Charakterystyka cytofizjologiczna i molekularna neuropeptydów izolowanych z układu neuro-endokrynowego chrząszczy Zophobas atratus i Tenebrio molitor — kontynuacja projektu”Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (IUVENTUS PLUS IP2011033571)Kierownik: dr inż. Paweł MarciniakOkres realizacji: 2012-2013