„Taksonomia molekularna, morfologia i zmienność genetyczna kompleksu gatunków Aneura pinguis (L.) Dumort. (Marchantiopsida)”

„Taksonomia molekularna, morfologia i zmienność genetyczna kompleksu gatunków Aneura pinguis (L.) Dumort. (Marchantiopsida)”
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (OPUS 2011/01/B/NZ8/00364)
Kierownik: prof. UAM dr hab. Alina Bączkiewicz
Okres realizacji: 2011-2015