„Konstrukcja biblioteki cDNA i wstępna analiza sekwencyjnych znaczników ekspresji (EST) u torfowca Sphagnum denticulatum poddanego stersowi suszy”

„Konstrukcja biblioteki cDNA i wstępna analiza sekwencyjnych znaczników ekspresji (EST) u torfowca Sphagnum denticulatum poddanego stersowi suszy”
Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Diamentowy Grant DI 2012005742)
Kierownik: mgr Katarzyna Winnicka
Okres realizacji: 2013-2018