„Konstrukcja biblioteki cDNA i wstępna analiza sekwencyjnych znaczników ekspresji (EST) u torfowca Sphagnum denticulatum poddanego stersowi suszy”Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Diamentowy Grant DI 2012005742)Kierownik: mgr Katarzyna WinnickaOkres realizacji: 2013-2018