„Porównanie procesów mikroewolucyjnych zachodzących w populacjach dwóch bioindykatorów skarzeń: sosny czarnej (Pinus nigra Arn.) i sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) rosnących w środowisku silnie zanieczyszczonym metalami ciężkimi”

„Porównanie procesów mikroewolucyjnych zachodzących w populacjach dwóch bioindykatorów skarzeń: sosny czarnej (Pinus nigra Arn.) i sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) rosnących w środowisku silnie zanieczyszczonym metalami ciężkimi”
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (OPUS 0584/B/PO1/2011/40)
Kierownik: prof. UAM dr hab. Ewa Chudzińska
Okres realizacji: 2011-2015