„Reliktowe populacje sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) z Europy Środkowo-Wschodniej – stadium porównawcze z użyciem markerów molekularnych DNA i cech morfologicznych igieł”

„Reliktowe populacje sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) z Europy Środkowo-Wschodniej – stadium porównawcze z użyciem markerów molekularnych DNA i cech morfologicznych igieł”
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (OPUS N/N305/019140)
Kierownik: dr Ewa Pawlaczyk
Okres realizacji: 2011-2015