„Struktura genetyczno-demograficzna maturalnych drzewostanów sosnowych i świerkowych w Puszczy Białowieskiej”

„Struktura genetyczno-demograficzna maturalnych drzewostanów sosnowych i świerkowych w Puszczy Białowieskiej”
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (OPUS 1697/B/PO1/2011/40)
Kierownik: prof. UAM dr hab. Aleksandra Wojnicka-Półtorak
Okres realizacji: 2011-2015