„Stres suszy i jego tolerancja u różnych ekotypów Sphagnum denticulatum: konsekwencje dla ultrastruktury oraz procesów molekularnych i fizjologicznych”

„Stres suszy i jego tolerancja u różnych ekotypów Sphagnum denticulatum: konsekwencje dla ultrastruktury oraz procesów molekularnych i fizjologicznych”
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (PRELUDIUM 2015/17/N/NZ8/01578)
Kierownik: mgr Katarzyna Winnicka
Okres realizacji: 2016-2019