„Rekonstrukcja relacji filogenetycznych w kompleksie Pinus mugo z zastosowaniem sekwencjonowania nowej generacji (ang. next generation sequencing) i metody przeczesywania genomu (ang. genome skimming)”

„Rekonstrukcja relacji filogenetycznych w kompleksie Pinus mugo z zastosowaniem sekwencjonowania nowej generacji (ang. next generation sequencing) i metody przeczesywania genomu (ang. genome skimming)”
Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Diamentowy Grant 0031/DIA/2018/4)
Kierownik: mgr Joanna Sokołowska
Okres realizacji: 2018-2022