„Rekonstrukcja relacji filogenetycznych w kompleksie Pinus mugo z zastosowaniem sekwencjonowania nowej generacji (ang. next generation sequencing) i metody przeczesywania genomu (ang. genome skimming)”Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Diamentowy Grant 0031/DIA/2018/4)Kierownik: mgr Joanna SokołowskaOkres realizacji: 2018-2022