„Badanie poziomu zmienności genetycznej populacji chomików europejskich zamieszkującej pola Jaworzna oraz osobników wsiedlanych, pochodzących z innych regionów lub stada hodowanego”

„Badanie poziomu zmienności genetycznej populacji chomików europejskich zamieszkującej pola Jaworzna oraz osobników wsiedlanych, pochodzących z innych regionów lub stada hodowanego”
Projekt finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (OŚ-ŚR.042.64.2019)
Kierownik: prof. UAM dr hab. Iwona Melosik
Okres realizacji: 2019