„Poliaminy — roślinne regulatory zaangażowane w mechanizmy kontrolujące przebieg procesu starzenia”

„Poliaminy — roślinne regulatory zaangażowane w mechanizmy kontrolujące przebieg procesu starzenia”
Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Badania własne NN303418236)
Kierownik: prof. UAM dr hab. Ewa Sobieszczuk-Nowicka
Okres realizacji: 2009-2012