„Udział CP29, CP26 i CP24 — mniejszościowych, peryferycznych anten energetycznych fotosystemu II — w przenoszeniu energii wzbudzenia elektronowego”

„Udział CP29, CP26 i CP24 — mniejszościowych, peryferycznych anten energetycznych fotosystemu II — w przenoszeniu energii wzbudzenia elektronowego”
Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Badania własne NN303563539)
Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Jackowski
Okres realizacji: 2010-2013