„Kondycjonowanie jako strategia polepszająca kiełkowanie nasion rzepaku: wieloaspektowe podejście”

„Kondycjonowanie jako strategia polepszająca kiełkowanie nasion rzepaku: wieloaspektowe podejście”
Projekt finansowany przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej i Rząd Walonii
Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Garnczarska
Okres realizacji: 2011-2012