„Molekularna i fizjologiczna ocena wpływu mikoryzy arbuskularnej na efektywność asymilacji azotu u kukurydzy (Zea mays) w warunkach suszy”

„Molekularna i fizjologiczna ocena wpływu mikoryzy arbuskularnej na efektywność asymilacji azotu u kukurydzy (Zea mays) w warunkach suszy”
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (OPUS 2011/01/B/NZ9/00362)
Kierownik: prof. UAM dr hab. Władysław Polcyn
Okres realizacji: 2011-2014