„Regulacja przez sacharozę i azotan akumulacji i degradacji zapasowego tłuszczu w białkowych nasionach łubinu żółtego (Lupinus luteus L.), białego (Lupinus albus L.) i andyjskiego (Lupinus mutabilis Swee)”

„Regulacja przez sacharozę i azotan akumulacji i degradacji zapasowego tłuszczu w białkowych nasionach łubinu żółtego (Lupinus luteus L.), białego (Lupinus albus L.) i andyjskiego (Lupinus mutabilis Swee)”
Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (OPUS NN310 003540)
Kierownik: prof. UAM dr hab. Sławomir Borek
Okres realizacji: 2011-2014