„Analiza zmian składu białkowego kondycjonowanych nasion rzepaku Brassica napus kiełkujących w warunkach zasolenia”

„Analiza zmian składu białkowego kondycjonowanych nasion rzepaku Brassica napus kiełkujących w warunkach zasolenia”
Projekt finansowany przez Dziekana Wydziału BiologiiUAM (GDWB-05/2012)
Kierownik: dr Szymon Kubala
Okres realizacji: 2012-2013