„Molekularne i fizjologiczne podstawy kondycjonowania nasion jako strategii zwiększającej tolerancję kiełkujących nasion i siewek rzepaku na stres solny”

„Molekularne i fizjologiczne podstawy kondycjonowania nasion jako strategii zwiększającej tolerancję kiełkujących nasion i siewek rzepaku na stres solny”
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (OPUS 2011/03/B/NZ/00068)
Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Garnczarska
Okres realizacji: 2012-2015