„Kondycjonowanie jako strategia polepszająca kiełkowanie nasion rzepaku: analizy transkryptomiczne i proteomiczne”

„Kondycjonowanie jako strategia polepszająca kiełkowanie nasion rzepaku: analizy transkryptomiczne i proteomiczne”
Projekt finansowany przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej i Rząd Walonii
Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Garnczarska
Okres realizacji: 2013-2014