„Molekularne i fizjologiczne podstawy kondycjonowania nasion jako strategii zwiększającej tolerancję kiełkujących nasion i siewek rzepaku na stres solny”Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (OPUS 2011/03/B/NZ/00068)Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata GarnczarskaOkres realizacji: 2012-2015