„Badanie poziomu zmienności genetycznej populacji chomików europejskich zamieszkującej pola Jaworzna oraz osobników wsiedlanych, pochodzących z innych regionów lub stada hodowanego”Projekt finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (OŚ-ŚR.042.64.2019)Kierownik: prof. UAM dr hab. Iwona MelosikOkres realizacji: 2019