„Analiza genetyczna chomika europejskiego (Cricetus cricetus) z populacji Jaworzno oraz populacji wsiedlanej do populacji Jaworzno”

„Analiza genetyczna chomika europejskiego (Cricetus cricetus) z populacji Jaworzno oraz populacji wsiedlanej do populacji Jaworzno”
Projekt finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (KS-SR.6122.1.2017)
Kierownik: prof. UAM dr. hab Iwona Melosik
Okres realizacji: 2016-2017