„Analiza genetyczna chomika europejskiego (Cricetus cricetus) z populacji Jaworzno oraz populacji wsiedlanej do populacji Jaworzno”Projekt finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (KS-SR.6122.1.2017)Kierownik: prof. UAM dr. hab Iwona MelosikOkres realizacji: 2016-2017

„Stres suszy i jego tolerancja u różnych ekotypów Sphagnum denticulatum: konsekwencje dla ultrastruktury oraz procesów molekularnych i fizjologicznych”Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (PRELUDIUM 2015/17/N/NZ8/01578)Kierownik: mgr Katarzyna WinnickaOkres realizacji: 2016-2019