„Wpływ mieszaniny białka bogatego w glicynę CmGRP i alkaloidu chelidoniny występujących w soku mlecznym Chelidonium majus na komórki nowotworowe HPV-pozytywne i HPV-negatywne”Projekt finansowany przez UAM, Inicjatywa Doskonałości — Uczelnia Badawcza (Study@Research 009/34/UAM/0021)Kierownik: lic. Michalina KrakowiakOkres realizacji: 2020-2021