„Związki protoberberynowe z Chelidonium majus L. jako potencjalne środki przeciwwirusowe w walce z SARS-CoV-2”

„Związki protoberberynowe z Chelidonium majus L. jako potencjalne środki przeciwwirusowe w walce z SARS-CoV-2”
Projekt finansowany przez UAM (Badania nad COVID-19 2/2020)
Kierownik: dr Alicja Warowicka
Okres realizacji: 2020-2021