„Wpływ mieszaniny białka bogatego w glicynę CmGRP i alkaloidu chelidoniny występujących w soku mlecznym Chelidonium majus na komórki nowotworowe HPV-pozytywne i HPV-negatywne”

„Wpływ mieszaniny białka bogatego w glicynę CmGRP i alkaloidu chelidoniny występujących w soku mlecznym Chelidonium majus na komórki nowotworowe HPV-pozytywne i HPV-negatywne”
Projekt finansowany przez UAM, Inicjatywa Doskonałości — Uczelnia Badawcza (Study@Research 009/34/UAM/0021)
Kierownik: lic. Michalina Krakowiak
Okres realizacji: 2020-2021