Zmiany poziomu ekspresji genów kodujących peptydy insulinopodobne pod wpływem wybranych czynników biologicznych (dr Karolina Walkowiak-Nowicka)