Analiza aktywności układu odpornościowego pod wpływem wybranych neuropeptydów chrząszcza Tenebrio molitor L. w warunkach stresu termicznego (dr Jan Lubawy)