Zmiany poziomu ekspresji genów zaangażowanych w biosyntezę hormonów owadzich pod wpływem wybranych czynników biologicznych (dr Karolina Walkowiak-Nowicka)