Zmiany architektury organów i komórek u roślin wykorzystywanych do fitoremediacji terenów zanieczyszczonych przez toksyczne metale śladowe i metaloidy (prof. UAM dr hab. Magdalena Krzesłowska)

Zmiany architektury organów i komórek u roślin wykorzystywanych do fitoremediacji terenów zanieczyszczonych przez toksyczne metale śladowe i metaloidy (prof. UAM dr hab. Magdalena Krzesłowska)