Zaburzenia i reakcje obronne u roślin eksponowanych na oddziaływanie metali śladowych i metaloidów — badania laboratoryjne (dr Magdalena Krzesłowska)

Zaburzenia i reakcje obronne u roślin eksponowanych na oddziaływanie metali śladowych i metaloidów — badania laboratoryjne (dr Magdalena Krzesłowska)