Identyfikacja proteaz zaangażowanych w programowaną śmierć komórki u roślin (prof. UAM dr hab. Agnieszka Bagniewska-Zadworna)

Identyfikacja proteaz zaangażowanych w programowaną śmierć komórki u roślin (prof. UAM dr hab. Agnieszka Bagniewska-Zadworna)