Identyfikacja autofagii selektywnej podczas floemogenezy u topoli kalifornijskiej (Populus trichocarpa) (prof. UAM dr hab. Agnieszka Bagniewska-Zadworna)

Identyfikacja autofagii selektywnej podczas floemogenezy u topoli kalifornijskiej (Populus trichocarpa) (prof. UAM dr hab. Agnieszka Bagniewska-Zadworna)