„Wyższe kompetencje — większa szansa na rynku pracy. Program rozwoju kompetencji studentów Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”

„Wyższe kompetencje — większa szansa na rynku pracy. Program rozwoju kompetencji studentów Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (POWER POWR.03.01.00-00-K388/16)
Kierownik: dr Łukasz Wojtyla
Okres realizacji: 2017-2019