„Funkcje fizjologiczne wewnątrzchloroplastowych proteaz AtEgy”

„Funkcje fizjologiczne wewnątrzchloroplastowych proteaz AtEgy”
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (OPUS 2014/15/B/NZ3/00412)
Kierownik: prof. UAM dr hab. Robert Luciński
Okres realizacji: 2015-2018