„Kondycjonowanie nasion jako czynnik modulujący układ antyoksydacyjny i zawartość składników mineralnych w siewkach rzepaku”

„Kondycjonowanie nasion jako czynnik modulujący układ antyoksydacyjny i zawartość składników mineralnych w siewkach rzepaku”
Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Wallonie-Bruxelles International
Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Garnczarska
Okres realizacji: 2015-2016